Ettevõttest

Meie eesmärgiks on olla Eesti üks juhtivaid krediidijuhtimise spetsialiste.

Soovime oma oskuste ja vahendite kasutamise abil maksimeerida meie klientide kasumlikku müüki ja minimeerida tekkida võivat krediidikahjumit, tasakaalustada seeläbi äririske, tagada maksete laekumised ja osapoolte rahulolu.

Five Inkasso OÜ peab teenuste osutamisel olulisteks järgmisi väärtusi:

Kommunikatsioon

Usaldusväärsus

Kompetentsus

Teenindusvalmidus

Viisakus

Turvalisus

Kui Te peate vajalikuks tagada krediidiotsuste efektiivsust ja äririskide optimeerimist ning tagada võlgnevuse sissenõudmine riski realiseerumisel kiirendades seeläbi raharinglust ja muutes enda äritegevus võimalikult efektiivseks, siis võtke meiega ühendust telefonil +372 53405238 või edastage päring vastava taotlusega aadressile inkasso@five.ee . Krediidijuhtimise teenuste üksikasjaliku ülevaate koos hinnakirjaga leiate järgnevatelt lehekülgedelt.

Tuletame meelde, et äriedu ja konkurentsieelise saavutamiseks on tähtis olla teadlik krediidiriskidest ja nende ennetamise vajalikkusest.

Oluline on, et krediidiotsused oleksid konkreetsed ja neid võetaks vastu kiiresti. Kõike paremat soovides

Five Inkasso

Inkasso muudab võlgnevused laekumisteks

Alates 2004. aastast on Five Inkasso tulemuslikult lahendanud väga erinevaid võlanõudeid, sh ka paljude maksejõuetuteks peetud ettevõtete ja isikutega. Meie inkassofirma töötajad on oma ala professionaalid, kelle tugevuseks on läbirääkimisoskused, milles oskuslikult kaustatakse nii psühholoogilisi nippe kui ka õigusalaseid teadmiseid. Tänu aastatepikkusele kogemusele ning professionaalsele lähenemisele saame pakkuda oma klientidele inkassofirma teenuseid, mis ennetavad võimalikke krediidivõlgnevusi ning muudavad teile tekitatud võlgnevused sujuvalt ja õiglaselt arvete laekumiseks!

Inkassofirma, mis tugineb pikaajalistele teadmistele ja kogemustele.

Five on inkassofirma, kes tegutseb läbipaistvalt ja usaldusväärselt, olles orienteeritud kliendi vajadustele. Peame oluliseks, et igaüks saaks tegeleda enda tööga – meie inkassofirma tööga ning teie enda tegevusvaldkonnaga nii, et rahavood ja usaldusväärsus ei katkeks!

Inkasso töös kasutame aastate jooksul loodud põhjalikku andmebaasi, mis aitab lahendada võlanõudeprobleeme, ennetada krediteerimise riske ning tuvastada uute kliendide krediidikõlblikkust!

Kanname hoolt selle eest, et vastavalt seadusandlusele ning kehtivatele eetika- ja moraalinormidele ei muudaks inkasso teie kliendisuhteid keerulisemaks, vaid parandaks nende efektiivsust sõbralikult.

Inkassofirmad ja kliendid

Arvete saatmine on üks meeldivamaid tegevusi igas ettevõttes. Samas on jätkuvalt mitmeid eraisikuid ja ettevõtteid, kes puutuvad kokku võlgnevuste ja võlgnikega. Et vältida võlgade sissenõudmist ning sellega kaasnevat lisatööd, on teile abiks inkassofirmad! Inkassofirmad aitavad teil juba enne võlgnevuste tekkimist pöörata tähelepanu krediidijuhtimise tugevustele nagu krediidikontroll, müügiotsuste tegemine, alusdokumentatsiooni tugevdamine, arvete monitoorimine jms, aitades maksimeerida teie kasumlikku müüki ja minimeerides krediidikahjumit.

Inkassofirmad on erinevad, kuid meie lubame, et Five inkassofirma on just teie ettevõtte tugeva arengu kindlaks partneriks! Aitame teid krediidikontrolli ning –haldusega, õigusalase nõustamise ning lepingutega ning vajadusel ka võlgade sissenõudmisega nii, et teie kliendisuhted ei katkeks ning võlad muutuksid makseteks!