Krediidiotsus

Õigusalane konsultatsioon, Lepingute koostamine ning juriidiline analüüs.

Tihti jõuate Teie, kui võlausaldaja teatud punktis avastuseni:

Mitte kõik Teie kliendid ei ole krediidi väärilised,
Homne müük ei pruugi katta Teie tänaseid tasumata võlgasid,
Väga pikalt maksetähtaega ületanud klient ei pruugigi lõpuks Teie võlga tasuda,
Teie kliendil ei ole alati õigus.

Õigusalane konsultatsioon, Lepingute koostamine ning juriidiline analüüs

Nõude mittetasumisel deebitori poolt või nõude sissenõutavuse tõendamisvajaduse korral on oluline sissenõudmise tulemuslikkuse tõstmiseks võlgnevuse alusdokumentatsiooni tugevus.

Käesoleva teenusega saame pakkuda Teile abi dokumentide koostamisel või ülevaatamisel.
Teenuse vajadusel palume edastada taotlus aadressile inkasso@five.ee , koos soovitud teenuse kirjeldusega ja taotleja kontaktandmetega.

Krediidikontroll

Krediidikontroll võimaldab Teil hinnata potentsiaalse kliendi krediidiriski ja riskimäärast lähtudes vastu võtta objektiivseid krediidiotsuseid.
Krediidikontrolliga kogutakse andmeid potentsiaalse ostja või püsikliendi finantsmajandusliku olukorra ja maksekäitumise kohta.

Tausta – ja Krediidivõime hindamiseks on Teil võimalik tellida järgmisi raporteid:

Faktiraport

juhatuse ja nõukogu liikmed
aktsionärid/osanikud
muud ettevõttega seotud isikud
ajalugu ettevõtteregistris
käibemaksukohustus
registreeritud kapital
töötajate arvu dünaamika
tegevusvaldkond
litsentsid ja tegevusload
viimase kolme aasta olulisemad finantsnäitajad
tegevusvaldkonna näitajad
maksuvõlad
maksehäired
ettevõtte meediakajastus
ametlikud teadaanded

B-kaardi andmed

Väljavõte sisaldab B-kaardi informatsiooni vastavalt hetkeseisule (v.a kande teostajate nimed ja kehtetud andmed).

Ettevõttega seotud isikud

juhatuse ja nõukogu liikmed
aktsionärid/osanikud
muud ettevõttega seotud isikud
endised ettevõttega seotud isikud

Ettevõtte maksehäirete raport

maksuvõlad Maksu- ja Tolliametile
maksehäireregistri info

Ettevõtte maksehäirete raport näitab nii võlgade hetkeseisu kui maksuvõla muutumist ajas, samas kui Firmapäringu kaudu hangitav maksehäireregistri raport kajastab ainult maksude saldot antud ajahetkel.

Kinnistusraamatu väljavõte

Kinnistusraamatu väljavõte kajastab informatsiooni ettevõtte kinnistute ning neile seatud hüpoteekide kohta.

üldinfo (kinnistusosakond ja – jaoskond, registriosa number)
katastritunnus
kinnistu asukoht
kinnistu liik
kinnistu pindala
omanikud
hüpoteegi kanded
hüpoteegi summad
kannete alused ja kehtivused

Eraisiku krediidiraport

isiku maksehäired
isikuga seotud kinnistud
isikuga seotud ettevõtete staatus
isikuga seotud ettevõtete maksehäired
isiku roll ettevõtetes

Eraisiku maksehäirete raport

maksehäirete algus- ja lõppkuupäevad
maksehäirete summade vahemik
maksehäirete päritolu sektor

Eraisiku kinnistusraamatu väljavõte

üldinfo (kinnistusosakond ja –jaoskond, registriosa number)
katastritunnus
kinnistu asukoht
kinnistu liik
kinnistu pindala
omanikud
hüpoteegi kanded
hüpoteegi summad
kannete alused ja kehtivused

Soovi korral tellida raport, palume edastada taotlus aadressile inkasso@five.ee , koos soovitud raporti nimega, otsitava ettevõtte nime ja registrikoodiga või eraisiku ees-perekonna nime ja isikukoodiga.