Meeldetuletused

Arve ning nõude tasumata jätmise põhjuseid võib olla mitmeid.

Arve ning nõude tasumata jätmise põhjuseid võib olla mitmeid. Näiteks pole arve jõudnud sihtpunkti, on esinenud tõrkeid selle kohaletoimetamisel, arve on unustatud või halvimal juhul viivitatakse arve või nõude tasumisega pahatahtlikult.

Nõude tähtajaks tasumata jätmise korral saadame Teie nimel välja meeldetuletusi.
Kui kiiresti ja mitu meeldetuletust saadetakse, lepitakse Teiega kokku kooskõlastuste etapis. Üldiselt edastatakse meeldetuletusi kaks. Tavaks on saanud, et meeldetuletustele kõrvalnõudeid ei lisata.

Teil, kui võlausaldajal on oluline teadvustada, et:

raha ootamine on kulukas,
võlgnikule tuleb nõuet meelde tuletada,
kreeditori, kes ei tegele oma võlglastega süstemaatiliselt, ei eelistata arvete korrapärasel maksmisel ja nende arveid tasutakse sageli viimases järjekorras.

Kombineerime meeldetuletuste kirjalikku saatmist, võlgnikule helistamisega ja SMS-ide saatmisega.

Juhul kui võlgnik ei reageeri meeldetuletustele, suuname tasumata nõude võlgnevuse sissenõudmise etappi.
Teenuse soovil palume edastada taotlus aadressile inkasso@five.ee ning teeme pakkumise vastavalt hinda mõjutavatele teguritele.