Krediidihaldus

Krediidihaldus selgitab makseviivituste põhjuseid

Välja saadetud arvete laekumise viibimisel võib olla mitmeid erinevaid põhjuseid – krediidihaldus aitab teil laekumata arvete põhjusteni jõuda. Krediidihaldus selgitab, kas:

Arve pole jõudnud adressaadini tehnilise takistuse tõttu või on arve raamatupidamisest kadunud või seal seisma jäänud.
Maksmine on ununenud, sest maksedistsipliin puudub.
Komandeeringud jm reisid on takistanud maksete sooritamist,
Nõue on vaidlustatud, sest maksja leiab, et arve on esitatud põhjendamatult, osutatud teenus või soetatud kaup ei vasta nõuetele vms.
Makse sooritajal pole piisavalt raha – käibevahendeid napib, mistõttu maksega viivitakse või seda välditakse.
Raha ja ressursid ei liigu või kui liiguvad, siis mujale – sel juhul on tegemist pankrotieelse seisundiga või pettusega.

Krediidihaldus selgitab, kas makseviivituse põhjused on objektiivsed või on tegemist sooviga maksta nii hilja kui võimalik või üldse mitte.

Otstarbekas on nõue anda krediidihaldusse kohe peale maksetähtaja ületamist ja tegeleda sellega kuni 30 päeva. Kui selle aja jooksul raha ei laeku, tuleb saadud andmete põhjal otsustada, kas jätkata krediidihaldust või alustada inkasso menetlusega.

Five krediidihaldus – kliendisõbralik tasustamine

Five krediidihaldus on kuutasu-põhine – 16 EUR/kuus (inkasso kliendi puhul kuutasu puudub), millele lisandub 5 EUR iga kliendi pealt kuus sõltumata arvete või nõuete arvust või suurusest.